Whatsappen met .... Frank Oostdam, over ZRA's en ANVR Congres

Frank Oostdam ANVR
6 januari 2019

Het ANVR-bestuur heeft richting de ZRA-serviceorganisatie een half jaar tijd gekocht. Je gaat in gesprek. Kom je er uit?
We hebben geen tijd gekocht. Zo wil ik het niet omschrijven. We hebben gewoon goed geluisterd naar de opmerkingen die er vanuit de ZSO’s zijn gemaakt t.a.v. ons voorstel voor de contributieverhoging. En ik moet zeggen dat met name de kritiek t.a.v. de hele korte termijn die er zit tussen besluitvormig en invoering van de verhoging, wel terecht is. Je moet dat zorgvuldig doen, je moet partijen ook in de gelegenheid stellen om zich hierop te prepareren. Dus wij vonden in ons bestuur dat de ZSO’s daar wel een punt hadden. Het besluit is nu genomen en wij gaan vanuit deze nieuwe situatie aan de slag om met de ZSO’s gezamenlijk te kijken hoe wij met het ANVR nog meer van waarde kunnen zijn voor de ZRA. Daar heb ik hartstikke veel zin; vanwege de potentie die er zit en ook gebaseerd op de goede volwassen discussie die wij in onze ledenvergadering hierover hebben gevoerd. En daar komt altijd iets uit. Als je professionals bij elkaar zet met de gecombineerde jarenlange ervaring en vanuit de positieve grondhouding t.a.v. het ANVR als platform, gaat dat gegarandeerd leiden tot resultaat. Natuurlijk wel binnen de grenzen op juridisch vlak. Wij hebben een heel goed werkend retailplatform en ik hoop dat het uiteindelijke resultaat van de gesprekken ertoe leidt dat de ZSO’s gewoon deel uitgaan maken van dit reguliere overleg. Maar laten we eerst maar eens het gesprek met de ZSO’s gaan voeren.

Wie gaan namens de ANVR het gesprek aan?
In principe zal Walter Schut hiervoor verantwoordelijk zijn maar ik doe zelf graag mee.

Wanneer begint dat?
Wat mij betreft zo spoedig mogelijk. Wij zullen na de Vakantiebeurs de geïnteresseerde partijen uitnodigen. Het is altijd een uitdaging om een datum te prikken natuurlijk maar het onderwerp is boeiend genoeg dus hoop ik toch wel eind januari/begin februari een eerste overleg te hebben. En daarnaast hebben we natuurlijk de wandelgangen en we kennen elkaar goed dus kunnen we elkaar ook tussendoor spreken.

Wat vind je van hun bezwaren?
Ik heb alle begrip voor het feit dat de ZSO’s niet blij waren (of laat ik in de tegenwoordige tijd spreken…niet blij zijn) met de contributieverhoging. Maar voor het goede begrip; alle ondernemers die bij de ANVR betrokken zijn gaan wat meer betalen. Door de bank genomen een verhoging van 250 euro alleen hebben we voor een selecte groep ondernemers (ZRA’s) een uitzondering gemaakt met die 100 euro verhoging. Als je als ondernemer geen 100 euro over hebt voor het lidmaatschap van je brancheorganisatie die een aantal praktische zaken voor je regelt (mooie voorwaarden, een dijk van een aansprakelijkheidsverzekering en het gebruik van het ANVR logo (een van de bekendste kwaliteitskeurmerken in Nederland) dan moet je je echt afvragen waar je mee bezig bent. En weet je waar ik nou zo blij van ben geworden van die discussie van de afgelopen weken; feitelijk was geen enkele geleding binnen de ANVR (ook niet de touroperators en de individuele leden van de retail samenwerkingsverbanden) en ook eigenlijk de ZSO’s niet tegen een contributieverhoging. En dat vind ik een groot compliment aan de ANVR eigenlijk. En dat gegeven geeft wel heel veel energie om er weer een topjaar te maken en samen met het bestuur te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde van de ANVR voor alle leden.

Wat heb je op je programma om ze akkoord met de 100 euro contributie te laten gaan?
Voor het goede begrip; het besluit is genomen. Die contributieverhoging is met een overgrote meerderheid geaccepteerd. Dus die gaat er komen. Alleen hebben de ZSO’s een half jaar uitstel gekregen daar waar het de aanslag van 100 euro per ZRA betreft. We gaan nu aan de slag zoals gezegd om te kijken waar we met elkaar kunnen werken om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de ZRA te vergroten. En dan ligt het voor de hand dat je gaat kijken wat je bijvoorbeeld met ons logo zou kunnen doen. Waarbij ik er vast van overtuigd ben dat het belangrijkste “logo” van de ZRA de persoonlijkheid van de ZRA zelf is. Maar als wij met het logo nog een klein beetje extra zouden kunnen bijdragen is dat toch prachtig. En volgens mij valt er al heel snel winst te halen door nog eens extra info en voorlichting te geven over wat er nu al allemaal kan en mag met het logo. Ik heb gemerkt dat er toch nog wel onduidelijkheid over is.

Is het niet frustrerend voor de situatie dat zo'n getalsmatig groot segment van je achterban totaal overruled wordt in ANVR's stemverhouding?
Allereerst moeten we met de ANVR naar een situatie toe dat we geen verschil meer hebben tussen de diverse geledingen omdat we (zeker gelet op de nieuwe pakketreizen richtlijn) eigenlijk in principe met elkaar hetzelfde doen; we willen allemaal zo snel mogelijk, zo direct mogelijk naar de eindconsument. En dat doen we met verschillende producten en verschillende dienstverlening. Dus die vraag die je nu stelt, wordt zeker met het oog op de overkoepelende onderwerpen die de ANVR behandelt, steeds minder relevant. Maar om dan toch maar met een zekere terughoudendheid en wrevel op je vraag te antwoorden. Volstrekt niet frustrerend. Wij stemmen bijna nooit in de ANVR, tenminste dat is ons streven en dat lukt echt aardig. Maar als we moeten stemmen dan zijn bij ons de stemmen gebaseerd op omzet. En dat maakt de stemverhouding m.b.t. het onderwerp contributieverhoging totaal niet frustrerend. De overgrote meerderheid is akkoord gegaan. En niet alleen dat; ik voel mij ook gesteund door de reacties die ik daarna van heel veel mensen heb gekregen. Dat laat onverlet dat je wel goed luistert naar degenen die er net blij mee zijn. We zijn een democratische vereniging, we hebben een democratisch besluit genomen maar dat wil nog niet zeggen dat we bij de ANVR aan “terreur van de meerderheid” doen. Zo werkt dat niet natuurlijk. We luisteren naar de kritiek, met respect naar ieders rol en we gaan vervolgens kijken of we iets met die kritiek kunnen. Dat zouden we trouwens in Nederland meer moeten doen trouwens maar dat is en kleine maatschappijkritische noot ;). Dat hebben we afgelopen donderdag ook toegezegd.

Worden de ZRA's wel serieus genomen? Proef jij ook niet een negatief sentiment in je achterban over ZRA's?
Soms denk ik wel eens dat de ZRA’s lijden aan het “calimero” effect. Het is in een zeer korte tijd een hartstikke belangrijk kanaal geworden. Niet meer weg te denken uit onze sector. Maar ook een kanaal dat nu de tienertijd en pubertijd achter zich laat en volwassen is geworden. Dat betekent dat er verplichtingen en nieuwe verantwoordelijkheden komen. O.a. betekent dat dat je je (bescheiden) bijdrage levert aan de brancheorganisatie waar je via je ZSO lid van bent. Maar dat betekent ook dat je via en met je ZSO probeert ook steeds professioneler te gaan werken. En de ANVR wil hier graag natuurlijk ook voor zover dat tot onze mogelijkheden behoort en voor zover die rol ons ook door de ZSO’s wordt gegund, aan meewerken. Door de bank genomen merk ik geen negatief sentiment. En natuurlijk hoor ik het wel eens en dan moet ik zeggen dat ik dat niet sterk vind. Ga uit van je eigen kracht en van je eigen toegevoegde waarde en ga niet met vingers wijzen want dat leidt over het algemeen tot weinig. Als er al eens kritiek wordt geuit dan komt dat niet voort uit onvrede over de ZRA an sich maar meer over hoe om te gaan met een nieuwe relevante speler in de markt.

Ik neem aan dat je alles op alles zet om frustraties of zelfs opzeggingen te vermijden?
Natuurlijk en ik heb alleen maar meer energie gekregen door de discussie de afgelopen weken en de manier waarop we die met elkaar hebben gevoerd. Met open vizier, volstrekt fair en met respect voor ieders rol en vanuit een positieve grondhouding. Dat is toch heel mooi zou ik zeggen. Ik geloof niet dat er door deze discussie opzeggingen zullen volgen. In ieder geval zal ik mijn best doen dat deze overweging zich überhaupt niet voordoet.

Bangalore, een mooie congresbestemming! Wat gaat deelname kosten in vergelijking met Portugal vorig jaar?
Ik ben heel blij met deze bestemming. Volstrekt onbekende bestemming bij velen maar echt een fascinerende plek. Sowieso een anders dan anders bestemming. India laat je niet onberoerd en grijpt je bij de strot als je er ook maar een voet op de grond hebt gezet. Deelnamekosten zijn nog onbekend maar we willen de kosten zoals elk jaar zo laag mogelijk houden zodat we kunnen rekenen op zoveel mogelijk deelnemers.

Heb je al een thema?
Nou vooruit krijg je een primeur. Het thema voor ons congres in 2019 luidt: "Een wereld te winnen."

Jan Lokhoff
[email protected]

Reageren op artikelen? Er gelden spelregels.

Copyright Reismedia BV 2019