Lees hier inhoud brief ANVR aan de Tweede Kamer

24 september 2021 - 11:07 | Door: 
onze redactie
| Foto: Foto ANVR

LEUSDEN – Brancheorganisatie ANVR doet door middel van een brief aan de Tweede Kamer, een klemmend beroep op het kabinet om het coronasteunpakket te verlengen. Het nu stopzetten van steun betekent dat, - met het zicht op herstel - de branche volledig in de steek wordt gelaten. Juist nu nodig is en het de kans vergroot dat bedrijven uit de reisbranche hun uitgestelde belastingverplichtingen zullen voldoen.

Geachte Kamerleden,


In een brief aan de Tweede Kamer op 30 augustus jl. heeft het kabinet haar plannen uiteengezet t.a.v. het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021. Kortweg is de visie van het kabinet: de economie draait goed. Het steunpakket heeft de klap voor bedrijven goed opgevangen. De meeste mensen zijn inmiddels gevaccineerd; we komen dus in een nieuwe fase waarbij contactbeperkende maatregelen grotendeels kunnen worden opgeheven en de economie kan worden heropend. Voorzetting van de steun kan een verstorende werking hebben. Daarom verlengt het kabinet de steunverlening niet.

Er komt een plenair debat in de Tweede Kamer over het coronasteunpakket. Hieronder leggen wij uit waarom reisbrancheorganisatie ANVR een klemmend beroep op u doet om steun voor de reisbranche niet stop te zetten.

Annulerings- en -omzetschade sinds corona
Reisondernemingen, aangesloten bij de ANVR, organiseren jaarlijks miljoenen vakantie- en zakenreizen. In 2019 werd door de leden een omzet gerealiseerd van meer dan € 9,3 mld. De reisbranche is echter één van de zwaarst getroffen sectoren. De reisbranche moest b.v. in het jaar 2019 verkochte reizen alsnog in 2020 vanwege corona annuleren. Door de pakketreizenwet komt de annuleringsschade volledig voor rekening van de reisonderneming.

De ANVR heeft in juli 2021 een onderzoek gehouden onder de leden naar de omzetschade in 2020 en de verwachtingen voor 2021/2022. Gemiddeld bedroeg het omzetverlies in 2020 ca. -80% en voor 2021 is de verwachting -76% (t.o.v. 2019). De verwachting is in 2022 een omzetverlies te hebben toch nog meer dan 40%. Terwijl andere sectoren zich inmiddels weer herstellen, was volgens het CBS de omzet in reisbranche in het eerste kwartaal van 2021 65% minder.

De forse afschaling van de Coronamaatregelen in juni door het kabinet en de vervolgens sterk oplopende coronabesmettingen heeft grote schade toegebracht aan de reisbranche aangezien de stijgende belangstelling van klanten voor een buitenlandse vakantie dramatisch instortte in de eerste weken van juli. Let wel: voor reisorganisaties de drukste boektijd van het jaar! Ook een panelenquête van de ING geeft dit aan. De aangepaste reisadvisering van het kabinet medio juli voor Europa leidde weliswaar weer tot een groei in boekingen, maar het seizoen voor de zomerboekingen was toen grotendeels al weer achter de rug.

Kortom: de reisbranche is één van de zwaarst getroffen sectoren; de corona-aanpak van het kabinet heeft daarbij nog forse schade toegebracht aan de verkoop omzet afgelopen zomer. Steunverlening voor de reisbranche

Wij herinneren ons de woorden nog van Minister-president Rutte uit maart vorig jaar waarin hij meldde dat ondernemers niet in de steek zouden worden gelaten.

Samen met de overheid zijn door de reisbranche in die periode tienduizenden Nederlands over de hele wereld vaak tegen hoge kosten geëvacueerd. In het eerste steunpakket werd door de overheid steun toegezegd specifiek voor annuleringskosten voor de reisbranche. Duizenden nog uit te voeren reizen moesten worden geannuleerd. De kosten waren voor rekening van de reisbedrijven, welke veelal niet konden worden verhaald op leveranciers. Daarnaast werd in het afgelopen jaar om de haverklap bestemmingen door de overheid “op rood”, waardoor de reisbranche acuut klanten kosteloos moesten annuleren of zelfs repatriëren. Ondanks toezegging is er nooit een deugdelijke annuleringskostenregeling voor de reisbranche gekomen.

Uiteraard heeft de reisbranche gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. Met het kabinet is gekomen tot een voucherregeling en een voucherfonds specifiek voor de reisbranche. Anders dan andere sectoren zijn dit leningen die met rente volledig moeten worden terugbetaald, waarbij het vermogen van het Garantiefonds SGR ook nog als buffer geldt. Ondernemers hebben zich met NOW/TVL, uitgestelde belastingen, leningen bij het voucherfonds, maar ook een volledige verdampt eigen vermogen in de onderneming, het inzetten van pensioengelden en zelfs een 2e hypotheek op hun huis het reisbedrijf overeind proberen te houden. In de sector zijn ook forse maatregelen genomen; meer dan 30% van het personeel is inmiddels afgevloeid. Duizenden werknemers hebben hun werk in reissector moeten opgeven.

Kortom: de branche heeft forse maatregelen genomen, en zich flink in de schulden gestoken. In de kabinetsbrief wordt niet voor niets reisbemiddeling genoemd als sector met het sterkst gestegen negatief eigen vermogen. Stopzetting van steun betekent dat, - met het zicht op herstel - de branche in de steek wordt gelaten. Een zeer recent onderzoek van ABN Amro laat zien dat het continueren van steunmaatregelen voor de reisbranche juist nu nodig is en ook de kans vergroot dat bedrijven uit de reisbranche hun uitgestelde belastingverplichtingen zullen voldoen.

Geen hulp maar wel reisbeperkingen
Het kabinet spreekt in de kamerbrief over het grotendeels opheffen van coronamaatregelen. Dat geldt helaas niet voor reizen buiten de EU. Vrijwel de hele wereld door het kabinet op oranje gezet op grond van Covid. Dit betekent dat het kabinet niet-noodzakelijke vakantiereizen ontraadt. De adviezen voor reizen buiten de EU zijn in de afgelopen maande amper gewijzigd ondanks dat het merendeel van de bevolking inmiddels gevaccineerd is en dus veel minder risico loopt. Het betekent dat de reisbranche vanaf oktober geen enkele hulp meer krijgt, maar ook amper mogelijkheden heeft om klanten (op een enkele uitzondering na)buiten de EU te kunnen laten reizen. Wij vinden dit onacceptabel. Het is het één of het ander: als je reizen niet toestaat/sterk ontraadt, moet je reisondernemingen wel helpen. Als je geen hulp geeft, moet je bedrijven de gelegenheid geven reizen uit te voeren. Recent heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken aangegeven de reisadvisering buiten de EU te willen heroverwegen. Wat betreft termijn gaat het hier om maanden.

Die tijd heeft de reisbranche niet.
De reisbranche is daarom zeer teleurgesteld in de brief van het kabinet. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u in debat gaat met het kabinet en daarin de positie van de reisbranche betrekt.

Vragen
Hieronder geven wij u wat suggesties voor vragen:

  • Minister Blok heeft bij RTL Nieuws gezegd dat “het nog wel een paar jaar gaat duren voordat mensen weer verre reizen gaan maken”. Waarop baseert de Minister deze opvatting? Geldt dat voor alle verre bestemmingen? Laat de Minister de reissector hiermee niet volledig in de steek terwijl dezesector miljoenen aan (voucher en uitgestelde belasting) schulden heeft bij de overheid?
  • Het kabinet stelt dat coronafinancieringsregelingen beschikbaar blijven. In de praktijk zijn deze regelingen nauwelijks beschikbaar aangezien bedrijven al forse schulden hebben. Sluit de stopzetting van steun als NOW/TVL niet juist het verdere gebruik van deze instrumenten uit?
  • Het kabinet erkent dat voor enkele sectoren de stopzetting nog te vroeg komt. Waarom is het kabinet niet bereid enkele nog steeds zwaar getroffen sector nog wat langer te helpen? Waarom zet het kabinet de steun niet door, maar met hogere drempeleisen bij b.v. de NOW of TVL? Aldus worden alleen de zwaar getroffen sectoren toch nog geholpen zonder dat dit de overheid veel hoeft te kosten.
  • Het kabinet is voornemens de WTV opnieuw open te stellen, wanneer de NOW per 1 oktober afloopt. De WTV mag echter niet voor coronagerelateerde omstandigheden worden gebruikt. Waarom beperkt de overheid expliciet de WTV terwijl de vraag van consumenten er is, maar het aanbod mede door de overheid tijdelijk niet aan reizigers kan worden geleverd?
  • Minister Koolmees gaf aan dat de corona steunhulp er voor heeft gezorgd dat de infrastructuur van het Nederlandse bedrijfsleven niet kapot is gegaan. Waarom stopt de overheid de coronasteun voor sectoren bedrijven die nog steeds in problemen zijn door corona en waarvoor de overheid nog steeds forse beperkende maatregelen neemt vanwege corona? Laat de overheid deze sectoren bewust kapot gaan?
  • de overheid noemt in de brief enkele sectoren di op last van de overheid langer gesloten blijven.Waarom noem de overheid niet de uitgaande reissector en waarom gaat de overheid niet in gesprek over een compensatieregeling voor annuleringskosten terwijl dat in maart 2020 door de overheid wél is toegezegd?
  • het “Dansen bij Jansen” beleid is desastreus geweest voor de reisbranche midden in het hoogseizoen. Van de max. €400 mln. lening aan de reisbranche voor het Voucherfonds zal naar schatting een €200 mln. worden gebruikt. Kan de resterende €200 mln worden ingezet voor een vorm van compensatie voor toegezegde annuleringskosten en/of opvang van het verlies door het “Dansen bij Jansen”-beleid van het kabinet? Is het kabinet bereid hierover nader van gedachten te wisselen met de reisbranche?

Uiteraard kunnen wij u nog voorzien van nadere informatie en/of beantwoorden wij graag uw vragen. Een gesprek is uiteraard altijd goed; wij komen graag naar Den Haag of we spreken elkaar in een online-meeting.
 

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen


Frank Oostdam


Voorzitter ANV

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen