Stukken van proces Oad-Rabo lezen als 'jongensboek'

Hamer
22 mei 2019 - 10:43 | Door: 
Jan Lokhoff
| Foto: FreeImages.com

UTRECHT - Als het niet zo’n trieste zaak was, zou je kunnen schrijven dat de stukken van de rechtszaak tussen de familie Ter Haar en de Rabobank lezen als een jongensboek. Reisbizz heeft de processtukken van de familie Ter Haar in bezit en publiceert die integraal.

Het gaat om de pleitnota die afgelopen maandag 20 mei in de Utrechtse rechtbank is voorgelezen en de getuigenverklaring van Ank Bijleveld. Zij was destijds in 2013 Commissaris van de Koning in Overijssel (thans minister van Defensie), die een rol speelde en contact had met het Rabo-bestuur. Verder een kopie van een interne, onthutsende mailuitwisseling tussen medewerkers van de Rabobank.

Eis 67 miljoen euro
De familie Ter Haar, die de rechtszaak samen met de nog steeds actieve curatoren heeft aangespannen, eist 67 miljoen euro van de bank. Tijdens de zitting maakte curator Stekelenburg zeer helder dat de Rabobank geen enkel risico liep, en er nu geen schuld is door het faillissement maar de boedel nog 24 miljoen bedraagt (Rabo had 36 miljoen aan zekerheden).

Vandaar dat advocaat Marjorie Sinke dat ook direct benadrukte in haar inleiding. Als Rabo zich niet met Oad had bemoeid, dan zou Oad vandaag nog steeds hebben bestaan. Deze wetenschap was en blijft onverkwikkelijk.

Met deze wetenschap moeten nog dagelijks bijna 1600 medewerkers die hun baan onnodig verloren leven en gaat de familie Ter Haar die een bijna 100-jarig familiebedrijf vernietigd zag worden, naar bed en staat daar mee op.

"Dat is onverteerbaar, maar vooral onrechtmatig en in flagrante strijd met de zorgplicht van de bank." De uitspraak is op 3 juli.

Reageren op artikelen? Er gelden spelregels.

22-08-2019, 11:08
22-08-2019, 11:03
19-08-2019, 10:47
15-08-2019, 15:11
08-08-2019, 14:12
07-08-2019, 10:25
05-08-2019, 11:55
Copyright Reismedia BV 2019