Toegevoegde waarde van toerisme in 2021 licht hersteld

19 september 2022 - 6:29 | Foto: Ierland Toerisme

SCHIPHOL - De toegevoegde waarde van de toeristische sector is in 2021 met 13,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder en bedroeg 19 miljard euro. Hiermee herstelde de sector gedeeltelijk van de sterke daling in 2020. Vooral de op het toerisme gerichte delen van de horeca en de luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling lieten in 2021 een sterk herstel zien, zo meldt het CBS.

In 2021 hebben binnenlandse en buitenlandse toeristen samen 5,7 miljard euro meer besteed dan in 2020, maar nog steeds 31,9 miljard euro minder dan in 2019. Het gedeeltelijke herstel kwam vooral door het binnenlands toerisme. Dit omvat zowel de toeristische bestedingen van Nederlanders in eigen land, als buitenlandse reizen die Nederlanders boekten bij Nederlandse bedrijven. Ook waren er meer inkomsten uit inkomend toerisme.

Het herstel van de toeristische sector ging gelijk op met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Gedurende de eerste maanden van 2021 was er nog sprake van een strenge lockdown, maar in de loop van 2021 werden de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan versoepeld.

17,8 miljard euro uit inkomend toerisme
In 2021 bedroegen de bestedingen van inkomende (buitenlandse) toeristen 17,8 miljard euro. Dit betreft bestedingen van buitenlandse toeristen die daadwerkelijk naar Nederland komen, maar ook bestedingen van buitenlandse toeristen die gebruikmaken van Nederlandse bedrijven voor toerisme buiten Nederland.

Er was weliswaar een groei van 2,1 miljard euro ten opzichte van 2020, maar de inkomsten lagen ook in 2021 nog ver onder het pre-coronaniveau. In 2019 besteedden buitenlandse toeristen nog 34,7 miljard euro in de Nederlandse economie, bijna twee keer zo veel als in 2021.

Nederlandse toeristische bestedingen in het buitenland iets hersteld
Nederlanders gingen in 2021 net als in 2020 beduidend minder voor toerisme naar het buitenland dan voor de coronapandemie. In 2020 en 2021 waren er diverse maatregelen waardoor reizen naar het buitenland beperkt mogelijk was. De bestedingen door Nederlanders aan toerisme buiten de Nederlandse economie bedroegen 7,5 miljard euro in 2021. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen is dat 60,4 procent onder het niveau van 2019.

Werkgelegenheid in toerisme verder gedaald
Terwijl de toegevoegde waarde en de bestedingen na de forse daling in het eerste coronajaar weer toenamen, zette de daling van de toeristische werkgelegenheid in 2021 door. In 2021 nam het aantal arbeidsjaren in het toerisme met 4,3 procent af. De daling trad vooral op bij de horeca, luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling. Door de steunmaatregelen van de overheid daalde de werkgelegenheid in 2020 veel minder dan de toeristische bestedingen en toegevoegde waarde. Een gedeelte van het personeel dat in 2020 met loonsteun in dienst bleef, vertrok in 2021 mogelijk alsnog waardoor de toeristische werkgelegenheid verder daalde.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen